ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลแขวงกระบี่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบ องค์คณะและต่อเนื่องและการนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศาลจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการ “พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย” ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจังหวัดกระบี่

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศศาล/บทความ