ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการ“ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมบนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศศาล/บทความ