ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีจุดบริการกล่องรับเอกสาร Box Thru และนำไปฆ่าเชื้อในตู้อบโอโซน สำหรับให้บริการประชาชนและคู่ความในการติดต่อราชการศาล ศาลจังหวัดกระบี่ ได้นำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 ศาลจังหวัดกระบี่ ได้นำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศศาล/บทความ