ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย” ข่าวกิจกรรมศาลจังหวัดกระบี่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่(หลังใหม่) ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้กระทำความผิดทางอาญา”และ”พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศศาล/บทความ