ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ