ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่
นางพรนภา ดำพละวัน 075-337933 ต่อ 122, 089-9791249
ส่วนบริหารจัดการคดี 
นางสาวดุสิดา แสงอุทัศน์ 075-622948 ต่อ 118, 095-4925761
ส่วนช่วยพิจารณาคดี
นางสาวจิตร์ติรา ทองกลับ 075-622946 ต่อ 154, 082-3443593
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
นายอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน 075-622945 ต่อ 136, 081-7337124
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นายอิสรพงศ์ โลณวัณต์ 075-622945 ต่อ 128, 087-9224433
ส่วนช่วยอำนวยการ
นางวาสิณีย์ มะนิ 075-622947 ต่อ 123, 081-3685910
ส่วนคลัง
นางสาวเบญจพร หนูเกาะทวด 075-622947 ต่อ 145, 093-6246659
ส่วนตำรวจศาล
จ.ส.ต.วัชรินทร์กร มาตรวิจิตร 075-622946 ต่อ 124, 080-6255282
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาโรช ทีฆเสนีย์ 075-622946 ต่อ 151, 061-4459191

 ที่ตั้ง

ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ 81000


 

 

 โทรศัพท์

ส่วนบริหารจัดการคดี 075-622948
ศูนย์นัดความฯ 075-622-946
ส่วนไกล่เกลี่ย 075-622945
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว 075-622022

ส่วนคลัง 075-622947
ส่วนช่วยอำนวยการ 075-622947
ประชาสัมพันธ์ 075-611-780
โทรสาร  075-612-108อีเมล์

krbc@coj.go.th

 

 

 Social