ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่
นางพรนภา ดำพละวัน 075-611780 ต่อ 122, 089-9791249
ส่วนบริหารจัดการคดี 
นางจันทร์จิรา ศรีสว่าง 075-622949, 075-611780 ต่อ 118, 095-4907645
ส่วนช่วยพิจารณาคดี
นางเบญจพร จินดาย้อย 075-622946, 075-611780 ต่อ 154, 083-9158103
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
นางสาวอนัญญา ตอสกุล 075-622945, 075-611780 ต่อ 136, 081-9763549
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นายอิสรพงศ์ โลณวัณต์ 075-611780 ต่อ 128, 087-9224433
ส่วนช่วยอำนวยการ
นางสาวจิตร์ติรา ทองกลับ 075-622947, 075-611780 ต่อ 123, 082-3443593
ส่วนคลัง
นางสาวเบญจพร หนูเกาะทวด 075-622947, 075-611780 ต่อ 145, 093-6246659
ส่วนตำรวจศาล
จ.ส.ต.วัชรินทร์กร มาตรวิจิตร 075-611780 ต่อ 1019, 080-6255282
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาโรช ทีฆเสนีย์ 075-611780 ต่อ 151, 061-4459191

 ที่ตั้ง

ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ 81000


 

 

 โทรศัพท์

ส่วนบริหารจัดการคดี 075-611780
ศูนย์นัดความฯ 075-622-946
ส่วนไกล่เกลี่ย 075-622945
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว 075-622022

ส่วนคลัง 075-622947
ส่วนช่วยอำนวยการ 075-622947
ประชาสัมพันธ์ 075-611-780
โทรสาร  075-612-108อีเมล์

[email protected]

 

 

 Social