ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ช่องทางเข้า ห้องพิจารณาคดีออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meeting ศาลจังหวัดกระบี่
ห้องพิจาณาคดีออนไลน์
 ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/zms-gytd-tnq    075-611780 ต่อ 116
 ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/btf-raop-jxd  075-611780 ต่อ 115
 ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/cty-rchw-fbq  075-611780 ต่อ 114
 ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/zto-ndka-oxc  075-611780 ต่อ 113
 ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/bqu-kygs-jkf  075-611780 ต่อ 144
 ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/uhw-jccj-svj  075-611780 ต่อ 1002
 ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/edz-ytrg-grb  075-611780 ต่อ 1003
 ห้องพิจารณาคดีที่ 8 https://meet.google.com/akp-ftko-jtm  075-611780 ต่อ 137
 ห้องไกล่เกลี่ย 1 https://meet.google.com/cjd-cejx-efe  
 ห้องไกล่เกลี่ย 2 https://meet.google.com/qws-ijtf-vxe  
 ห้องไกล่เกลี่ย 3 https://meet.google.com/ngr-fnyd-xdn  
 ห้องเวรชี้ (ศูนย์นัดความฯ) http://meet.google.com/xsi-kctk-xeq  
 ห้องเวรชี้ (ฝากขัง) https://meet.google.com/cti-eqfq-xpv  
 ห้องผู้พิพากษา https://meet.google.com/tcd-nwky-jhi  
 ห้องคุ้มครองสิทธิ https://meet.google.com/htx-csjd-dgn  
 ห้องประชุมกลาง https://meet.google.com/edi-nuoi-ico