ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ส่วนงานคลัง