ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว