ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์