ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อรับคำร้องพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

image เอกสารแนบ