ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเพื่อชดเชยตามเงื่อนไขตอบแทนการขอใช้ที่ดินสำหรับปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

image เอกสารแนบ