ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  ๒๕๖3 ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 6.30 นาฬิกา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป         ณ บริเวณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เวลา 8.00 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ห้องประชุมช้างเผือก    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เวลา 18.00 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื้อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ