ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์และพิธีแห่ภาพไวนิลนิทรรศการ “ธรรมะ- ภาพ ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและพระกรรมฐานกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการธุรการศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
ที่จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์และพิธีแห่
ภาพไวนิลนิทรรศการ “ธรรมะ- ภาพ ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและพระกรรมฐานกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
ความยาว 250 ภาพ 250 เมตร ขึ้นสู่พระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ