ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้กระทำความผิดทางอาญา”และ”พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้กระทำความผิดทางอาญา”และ”พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยได้รับเกียรติจากนายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ นายนพัตธร ฤทธิกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ และนายจีรพงษ์ ตรงวานิชนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ เรือนจำจังหวัดกระบี่/.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ