ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำหรับการรักษาความปลอดภัย (เครื่องรับส่งวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม)ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์)

image เอกสารแนบ