ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชดเชยตามเงื่อนไขตอบแทนขอใช้ที่ดินสำหรับปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ