ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชดเชยตามเงื่อนไขตอบแทนการขอใช้ที่ดินสำหรับปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการาลจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ