ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกระบี่ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ