ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนประปาและระบบจ่ายน้ำ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

image เอกสารแนบ