ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

image เอกสารแนบ