ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการกระบี่เมืองสีขาว ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ (ศอ.ปส.จ.กระบี่) ได้จัดโครงการกระบี่เมืองสีขาว ประจำปี 2564 กิจกรรม พัฒนากลไกติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในพื้นที่ โดยในการนี้ นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนันธวัจ เจริญวรรณ ปลัดจังหวัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการกระบี่เมืองสีขาว ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่/.


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ