ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศาลจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคลพระบาทสมเด็จ        พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยในการนี้ นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพและอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และได้ลงนามถวายพระพรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดกระบี่/.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ