ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล              ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ ไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต มีความฝืดเคืองในการหาเครื่องอุปโภค บริโภค มาใช้สอยในครัวเรือน โดยการร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงสิ่งจำเป็นเพื่อแบ่งปันความสุขให้กัน /.


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ