ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน      ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา              และข้าราชการศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิม     พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต/.


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ