ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีจุดบริการกล่องรับเอกสาร Box Thru และนำไปฆ่าเชื้อในตู้อบโอโซน สำหรับให้บริการประชาชนและคู่ความในการติดต่อราชการศาล

ศาลจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีจุดบริการกล่องรับเอกสาร Box Thru และนำไปฆ่าเชื้อในตู้อบโอโซน สำหรับให้บริการประชาชนและคู่ความในการติดต่อราชการศาลเพื่อลดความแออัดภายในอาคารศาลจังหวัดกระบี่และสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตและการทำงานสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ที่เหมาะสมกับสถานการณ์พิเศษ และไม่กระทบต่อภารกิจในการสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน /.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ