ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบ องค์คณะและต่อเนื่องและการนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ และคณะ ให้การต้อนรับ นายปัญญา ช่อมณี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราว   ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบ องค์คณะและต่อเนื่องและการนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตาม กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบข้อหารือ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดกระบี่ เป็นไปตามแนวนโยบายของประธานศาลฎีกา/.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ