ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้มอบเสื้อบาติกให้แก่ ผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖3 นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้มอบเสื้อบาติกให้แก่ ผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image