ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม ๒๕๖3 นายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดกระบี่ เพื่อให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการตามโครงการศาลยุติธรรม ห่วงใย ฝ่าภัยโควิด การขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยพัฒนาการปล่อยชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายประธานศาลฎีกา รวมทั้งให้เคร่งครัดเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้อำนวยความสะดวกแก่คู่ความ พยาน หรือประชาชน ที่มาเป็นพยานหิอติดต่อราชการจัดสภาพแวดล้อมของศาลให้มีความร่มรื่นตามความเหมาะสมตามสภาพของพื้นที่/.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ