ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศาลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท เป็นประธานเปิดโครงการ/.

 


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ