ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖8 พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖3 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และลูกจ้างศาล จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

 - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์และสามเณรจำนวน     69 รูป ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 - เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

-เวลา 13.30 น.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

- เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ