ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 และ 19 กรกฎาคม 2563 ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โณงแรมมารีโทม์ ปาร์ค แอนด์ สปาร์  รีสอร์ต/.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ