ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมบนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย               ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร                  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมบนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต/.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ