ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพบิดาสามี ข้าราชการในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ วัดมะม่วงเอน ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่/.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพบิดาสามี ข้าราชการในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ วัดมะม่วงเอน ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่/.


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ