ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่จัดบรรยายให้ความรู้ระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลจังหวัดกระบี่ได้จัดบรรยายให้ความรู้ระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยนายจงจิต เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายกุลพงษ์ ศรีโสวรรณา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้/.


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ