ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา นายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามนโยบายประธานศาลฎีกา ในการนี้           นายจงจิต  เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดกระบี่ ได้ให้การตอนรับ ณ ศาลจังหวัดกระบี่/.  


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ