ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน โดยกงสุลอเมริกันและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนคดีนักท่องเที่ยว ศาลจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายจงจิต เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศาลจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน โดยกงสุลอเมริกันและคณะ เนื่องในโอกาส ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนคดีนักท่องเที่ยว ศาลจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ