ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายจงจิต เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้

-เวลา 7.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง

-เวลา 9.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

- เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนชัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ