ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจังหวัดกระบี่

วันนี้ (29 มกราคม 2564) นายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่        เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจังหวัดกระบี่/.


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ