ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องประชุม ศาลจังหวัดกระบี่

ด้วยในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางพรนภา ดำพละวัน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องประชุม ศาลจังหวัดกระบี่/.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ