ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตร “การเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตร “การเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี” ของศาลจังหวัดกระบี่ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพและมาตรฐานของคำพิพากษาในแต่ละประเภทคดี โดยในการนี้ นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ /.


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ