ศาลจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายจงจิต เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศาลจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดกระบี่ เพื่อเข้าศึกษากระบวนการพิจารณาคดี กระบวนการไกล่เกลี่ย คดีฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ และคดีอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริต/.


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ